Recent Articles

ร้านจำหน่ายไม้แปรรูป

ร้านจำหน่ายไม้แปรรูป

| May 19, 2010 | 0 Comments

ร้านจำหน่ายไม้แปรรูป ในการตัดสินใจซื้อไม้จากร้านจำหน่ายไม้แปรรูปนั้น ก่อนอื่นจะต้องสำรวจความต้องการของตนเองก่อนว่าต้องการใช้ไม้ชนิดใดในการใช้งาน และต้องการไม้จำนวนเท่าไหร่ จากนั้นจึงหาข้อมูลดูว่ามีร้านจำหน่ายไม้แปรรูปที่ใดที่มีสินค้าอย่างที่เราต้องการบ้าง ซึ่งในขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกร้านจำหน่ายไม้แปรรูปมาเพียงร้านเดียว แต่อาจจะลองเปรียบเทียบข้อมูลจากร้านจำหน่ายไม้แปรรูปหลายๆ แห่งก็ได้ ซึ่งในการสำรวจข้อมูล จะต้องตรวจสอบดูว่าร้านจำหน่ายไม้แปรรูปนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด มีใบอนุญาตในการเปิดร้านจำหน่ายไม้แปรรูปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ คุณภาพของสินค้าที่อยู่ในร้านจำหน่ายไม้แปรรูปนั้นอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งราคาของไม้ที่จำหน่ายโดยร้านจำหน่ายไม้แปรรูป มีราคาถูกหรือแพงกว่ามาตรฐานมากน้อยเพียงใด ซึ่งการหาข้อมูลเกี่ยวกับไม้และร้านจำหน่ายไม้แปรรูป จะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากร้านจำหน่ายไม้แปรรูปที่คัดเลือกมา ซึ่งจะช่วยทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อไม้จากร้านจำหน่ายไม้แปรรูปที่มีอยู่มากมายทำได้ง่ายขึ้น

Continue Reading

โรงไม้แปรรูป

โรงไม้แปรรูป

| April 9, 2010 | 0 Comments

โรงไม้แปรรูป โรงไม้แปรรูป คือแหล่งที่จำหน่ายไม้แปรรูปเกือบทุกชนิด เช่น ไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้มะค่า และโรงไม้แปรรูป ในหลายแห่ง ก็จะจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ปาเก้ ไม้ปูพื้น ฝ้าเพดาน รวมไปถึงบริการ ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งงานไม้ โดยช่างฝีมือของโรงไม้แปรรูป แหล่งสำคัญๆ ในกรุงเทพก็คือ ย่านค้าไม้ บริเวณวัดภูเขาทอง (วัดสระเกศ) หรือคุณอาจค้นหาในอินเตอร์เน็ตด้วยคำว่า โรงไม้แปรรูป คุณก็จะสามารถเข้าถึง โรงไม้แปรรูป ได้อย่างรวดเร็ว โรงไม้แปรรูป ในหลายแห่ง ก็มีการจำหน่ายไม้แปรรูปนำเข้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไม้อัด ไม้อบแห้ง ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน และอื่นอีกมากมาย คุณอาจค้นพบ โรงไม้แปรรูป ชื่อดังอย่าง เฮงทวีค้าไม้ ซึ่งเปิดให้บริการมานานมากแล้ว เรียกได้ว่า ในวงการไม้ ไม่มีใครไม่รู้จักโรงไม้แปรรูป เฮงทวีค้าไม้ แน่นอน แต่ก็อยากให้คุณได้ลองเปรียบเทียบงานไม้และการบริการจากหลายๆ ที่ เพราะปัจจุบันธุรกิจ โรงไม้แปรรูป ได้มีการขยายไปในวงกว้างมากขึ้น [...]

Continue Reading

ไม้แปรรูป คืออะไร

ไม้แปรรูป คืออะไร

| March 26, 2010 | 0 Comments

ไม้แปรรูป เป็นไม้ที่แปรรูปจากไม้ซุงท่อน  ที่ได้ผ่านการการเลื่อยหรือถากมาเพื่อนำไม้แปรรูปที่ได้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ทำเครื่องเรือน  หรือแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ   สำหรับการแปรรูปไม้ซุงขนาดเล็กนั้น สามารถแปรรูปเพื่อนำไปทำเป็นเสาหรือหมอนรองรถไฟ   อีกทั้งยังนิยมใช้วิธีถากด้วยขวานกันอยู่ทั่วไป แต่ถ้าหากเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่  และหากต้องการแบ่งไม้ออกเป็นสองส่วนหรือหลายๆ ส่วนต้องอาศัยเลื่อยในการจัดการกับไม้   ส่วนเลื่อยที่ใช้แรงคนมักจะเป็นเลื่อยแบบชัก  หากเป็นโรงเลื่อยจักร อาจมีเลื่อยให้สามารถเลือกใช้ได้หลายแบบ  อาทิ    เลื่อยชัก  เลื่อยสายพาน และเลื่อยวงเดือน โรงเลื่อยจักรนั้น  ส่วนใหญ่จัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความข้องเกี่ยวกับไม้มาก่อนอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ และไม้แปรรูปที่ได้นั้น  ตลาดภายในประเทศนิยมเรียกชื่อตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไม้ไปใช้  ดังนั้นจึงมักเรียกชื่อไม้แปรรูปที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน เช่นเรียกว่า ไม้เสา คาน ตง คร่าว พื้น ฝาและระแนง  สำหรับตลาดระหว่างประเทศ นิยมเรียกตามขนาดของไม้   โดยทั่วไปมีข้อกำหนดดังนี้  หากเป็นไม้ที่มีความหนาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้าง ที่กว้างต่ำกว่า  ๑๕๐ มิลลิเมตร  จะเรียกว่า ไม้หน้าแคบ   และที่มีความกว้างตั้งแต่  ๑๕๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป  นิยมเรียกว่า ไม้หน้ากว้าง   และไม้หน้ากว้างที่หนาไม่เกิน ๕๐ มิลลิเมตร  นิยมเรียกว่า ไม้กระดาน  หากมีความหนาเกิน ๕๐ [...]

Continue Reading

ไม้แปรรูปมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ไม้แปรรูปมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

| August 28, 2013 | 0 Comments

    ไม้แปรรูป คือการนำไม้ซุงมาแปรรูปเป็นไม้แปรรูปโดยผ่านการเลื่อยหรือถากมาเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทำที่อยู่อาศัย ทำเครื่องเรือน หรือแปรรูปให้ขนาดเล็กลงเพื่อสามารถแปรรูปเพื่อนำไปทำเป็นเสาหรือหมอนรองรถไฟ อีกทั้งยังนิยมใช้วิธีถากด้วยขวานกันตามแต่โบราณมา ส่วนไม้ที่มีขนาดลำต้นที่ใหญ่ และต้องการทำให้ไม้นั้นนำไปใช้ได้ตามขนาดที่ต้องการโดยการแบ่งออกเป็นสองส่วนหรือหลายๆ ส่วนโดยอาศัยเลื่อยแบ่งไม้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ส่วนการเลื่อยที่ใช้แรงคนเรียกว่าเป็นเลื่อยแบบชัก หรือมีขนาดใหญ่มากมักจะนิยมใช้เป็นโรงเลื่อยจักร ซึ่งมีเลื่อยให้เลือกใช้ได้หลายอย่าง เช่น เลื่อยชัก เลื่อยสายพาน และเลื่อยวงเดือน โรงเลื่อยจักรนั้น ส่วนใหญ่จัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้แปรรูป และไม้แปรรูปที่ได้นั้น นิยมเรียกชื่อตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไม้ไปใช้ ดังการเรียกประเภทไม้ในประเทศของเรา เช่นไม้แปรรูปที่ได้มามีวัตถุประสงค์นำไปใช้งานในลักษณะไหนก็เรียกตามลักษณะดังกล่าวเช่นเรียกว่า ไม้เสา คาน ตง คร่าว พื้น ฝาและระแนง แต่สำหรับตลาดระหว่างประเทศ มักนิยมตั้งตามขนาดของไม้ ซึ่งทั่วไปมีข้อกำหนดดว่า ถ้าเป็นประเภทไม้ที่มีความหนาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้าง ที่กว้างต่ำกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร เรียกว่า ไม้หน้าแคบ และไม้ที่ได้มีความกว้างตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป เรียกว่า ไม้หน้ากว้าง และประเภทไม้ที่ได้มีหน้ากว้างที่หนาไม่เกิน ๕๐ มิลลิเมตร เรียกว่า ไม้กระดาน แต่ถ้าไม้ที่ได้มีความหนาเกิน ๕๐ มิลลิเมตร เรียกว่า [...]

Continue Reading

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 ว่าด้วยเรื่องการตัดไม้

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7 ว่าด้วยเรื่องการตัดไม้

| January 3, 2013 | 0 Comments

ก่อนที่จะตัดต้นไม้มาทำไม้แปรรูป ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 7 ซึ่งกล่าวไว้ว่า บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 , น.ส.3 ก , น.ส.3 ข สามารถตัดต้นไม้ได้ทุกชนิดในที่ดินของตนเอง ยกเว้น ต้นสัก และต้นยาง ที่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อนตัด เพราะถือเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก คือ ไม่ว่าจะไม้ทั้ง 2 ชนิดจะขึ้นที่ไหนก็ตามที่อยู่ในประเทศไทย และที่ดินบริเวณนั้นจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม เป็นที่ป่าหรือไม่ก็ตาม ถ้ามีการตัดต้นไม้ 2 ชนิดที่ว่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะถือว่าผิดกฎหมายพระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 7 ส่วนไม้อื่นๆที่เป็นไม้หวงห้าม ถ้าอยู่ในที่ดินตัวเองไม่อยู่ในที่ป่าสามารถตัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพราะไม่ถือเป็นไม้หวงห้าม

Continue Reading

ข้อควรรู้และควรหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับพื้นปาเก้

ข้อควรรู้และควรหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับพื้นปาเก้

| February 8, 2012 | 0 Comments

ขายปาเก้ หากคุณได้ทำการติดตั้งพื้นปาเก้เสร็จเป็นที่เสร็จแล้ว ควรทำการศึกษาข้อมูลการใช้งานพร้อมทั้งแนวทางดูแลรักษาพื้นปาเก้ของคุณด้วย เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและช่วยยืดอายุของพื้นปาเก้ให้มีความคงทนแกร่งตลอดไป โดยกรรมวิธีในการติดตั้งพื้นจะต้องมีแผ่นรองพื้นก่อนการปูปาเก้เสมอ เพื่อป้องกันความชื้นที่อาจเกิดจากพื้นดินหรือพื้นคอนกรีตที่อาจเป็นตัวการที่ทำให้ปาเก้ของคุณบวมพองหรือโก่งงอจนระเบิดตัวออกมาในที่สุด ทั้งนี้หากคุณใช้บริการจากช่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของร้านขายปาเก้ หรือบริษัทขายปาเก้ก็สามารถหมดความกังวลในส่วนนี้ลงไปได้ ที่สำคัญก่อนที่จะติดตั้งจะต้องปล่อยทิ้งพื้นที่ต้องการปูปาเก้ให้แห้งโดยสนิท ห้ามให้มีความชื้นเป็นอันขาด และเมื่ออยู่ในขั้นตอนการปูพื้นปาเก้จะต้องเว้นระยะห่างจากเส้นรอบวงของบริเวณพื้นที่ปูปาเก้ไว้ประมาณ 10 มิลลิเมตร ซึ่งรวมไปถึงการเว้นที่ว่างให้กับเครื่องเรือนภายในห้องดังกล่าวด้วย เพราะตามธรรมชาติแล้วปาเก้มักจะมีการหดตัวและการขยายตัวเป็นปกติ สำหรับวิธีการรักษาพื้นปาเก้สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากพนักงานขายปาเก้หรือตัวแทนขายปาเก้ที่ร้านขายปาเก้ที่คุณซื้อมา เขาจะแนะนำให้คุณระมัดระวังความชื้นและน้ำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากเกิดมีน้ำหล่นลงบนบริเวณพื้นปาเก้จะต้องรีบเช็ดทำความสะอาดออกในทันที ห้ามปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นปาเก้ได้ การทำความสะอาดก็เพียงใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด และก่อนการนำเฟอร์นิเจอร์เข้าวางแต่งเติมภายในห้องที่มีการปูพื้นปาเก้ ควรหาแผ่นรองขาเครื่องเรือนจำพวกโต๊ะ ตู้ เก้าอี้ โซฟามารองเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วยลงบนพื้นปาเก้ได้ ขายปาเก้ ขายปาเก้

Continue Reading

การประดับบ้านด้วยไม้คอนวูด

การประดับบ้านด้วยไม้คอนวูด

| January 24, 2012 | 0 Comments

ขายไม้คอนวูด การประดับบ้านในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไม้หลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้ ที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายจากแหล่งซื้อขายไม้ทั่วไป ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมไม่แพ้กับไม้จริงตามธรรมชาติ คือ ไม้คอนวูด ที่ผลิตจากส่วนผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติ ฯลฯ จึงส่งผลให้ไม้คอนวูดเป็นไม้สังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติที่ดี มีน้ำหนักเบา มีความคงทนคงทนถาวร สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเท่าไรนัก รวมทั้งไม้คอนวูดยังไม่มีปัญหาในเรื่องของปลวกและแมลงรบกวนเหมือนกับไม้จริงตามธรรมชาติแต่อย่างใด สำหรับการติดตั้งไม้คอนวูดในทุกประเภทงานก็ไม่มีความยากแต่อย่างใด แต่ควรได้รับการติดตั้งจากช่างที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไม้คอนวูดโดยเฉพาะซึ่งตามร้านจัดจำหน่ายไม้คอนวูดหรือบริษัทขายไม้คอนวูดก็มีการบริการในส่วนนี้อยู่ ซึ่งจะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำฐานรากและใช้เวลาในการติดตั้งที่รวดเร็ว ไม่เสียเวลา โดยราคาไม้คอนวูดที่มีจำหน่ายอยู่ตามแหล่งซื้อขายไม้คอนวูดนั้นจะอยู่ที่ 60 บาทต่อชิ้นแล้วแต่ประเภทการใช้งาน ซึ่งเมื่อเทียบค่าไม้คอนวูดกับวัสดุอื่นๆจะเห็นความแตกต่างคือ เมื่อเทียบราคาไม้คอนวูดกับไม้จริงตามธรรมชาติอาจจะมีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยราคาไม้คอนวูดจะถูกกว่าเล็กน้อย ส่วนราคาไม้คอนวูดเทียบกับวัสดุอย่างเหล็กหรือสแตนเลสอาจจะสูงกว่า แต่ไม้คอนวูดจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่า และมีรูปแบบที่สามารถเข้าได้กับดีไซน์ของเรือนเกือบทุกประเภท แม้ว่าราคาไม้คอนวูดจะสูงกว่าเหล็กหรือสแตนเลสก็ตาม ขายไม้คอนวูด

Continue Reading

คุณลักษณะของไม้ระแนงไวนิล

คุณลักษณะของไม้ระแนงไวนิล

| January 22, 2012 | 0 Comments

ขายไม้ ไม้ระแนงไวนิลที่มีจำหน่ายตามแหล่งซื้อขายไม้นั้น เป็นพลาสติกที่มีความทนทาน ทนแดดและความร้อนได้อย่างดีโดยไม่มีการบิดเบี้ยว หรือละลายเมื่อมีการใช้งานกลางแจ้ง ผู้รับเหมาจึงนิยมเลือกซื้อจากร้านขายไม้มาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องมีการใช้งานกลางแจ้งต่างๆ เช่น รางน้ำฝน ท่อน้ำ ขอบหน้าต่าง หรือระแนงไม้ ระแนงไม้ไวนิลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ แผงบังตาสำเร็จรูป และไม้ระแนงไวนิลแบบขายแยกชิ้นของตัวแทนขายไม้ทั่วไป โดยแผงบังตาไวนิลสำเร็จรูป มีคุณสมบัติทน และมีน้ำหนักเบา แผงสำเร็จรูปจะมีขนาดมาตรฐาน 1X2 เมตร สามารถดูแลรักษาได้ไม่ยากโดยการใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดถูทำความสะอาด แต่ไม่ควรใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีผิวหยาบหรือแข็งเช่นสก็อตไบรท์มาถู เพราะจะทำให้เนื้อของวัสดุเสียหาย สามารถทาสีที่ชอบลงบนแผงไม้บังตาได้ด้วยการใช้กระดาษทรายขัดผิวให้หยาบก่อนทำการลงสีน้ำพลาสติก แผงไม้บังตามีข้อด้อยตรงที่ไม่สามารถตอกตะปูได้ จึงเหมาะแก่การใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักมาก อย่างเช่นการนำไปทำเป็นแผงไม้เลื้อย หรือทำรั้ว สำหรับไม้ระแนงไวนิล เป็นวัสดุที่ทำจากไวนิลสูตรพิเศษผสมโฟม มีความหนามากกว่าแบบที่ใช้ทำแผงบังตาสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามแหล่งขายไม้ทั่วไป มีความคงทนทนทานต่อทุกสภาพอากาศทั้งความร้อนและความชื้น อีกทั้งยังหมดปัญหาในเรื่องแมลงกัดไม้ชนิดต่างๆ และมีน้ำหนักเบาเนื่องจากมีฟองอากาศอยู่ภายในเนื้อไม้ มีหลายขนาดหน้าตัดให้เลือกใช้ อาทิ 1X4, 2X2, 2X5 และ 2X10 เซนติเมตร ส่วนความยาวก็มี 3 และ 4 เมตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างทั้งภายนอกและภายในที่พักอาศัย เช่น นำไปทำแผงระแนงบังแดดตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบ ขายไม้

Continue Reading